Pengaplikasian displin al-Tahammul dan al-Ada’ ke atas periwayatan OKU Penglihatan: kajian sorotan.

  • Adzam Rasdi Adzam Rasdi
  • Ahmad Kamil Jamilin
  • Saiful Azri Sharuddin
  • Sh Md Hafiz Ridzuan Syeikh Mahadi
  • Ahmad Izzuddin Abu Bakar
Keywords: Hadis, Periwayatan, OKU Penglihatan, Buta

Abstract

Ilmu periwayatan hadis nabawi adalah salah satu elemen utama yang menjadi platform tempat berdirinya agama Islam dengan kukuh. Di dalam displin ilmu ini, aspek periwayatan sangat diberi penekanan bagi menjamin kelestarian bahan-bahan yang diriwayat. Kecacatan yang terdapat pada seseorang perawi akan menjadi elemen yang mempengaruhi keabsahan sesebuah periwayatan. Namun kecacatan yang dimaksudkan di sini bukanlah kecacatan fizikal bahkan ia adalah kecacatan dari sudut ‘adalah dan dhabt perawi yang menjadi ukuran bagi penerimaan sesebuah riwayat. Hakikatnya kecacatan fizikal tidak menghalang penerimaan sesebuah periwayatan. Telah tercatat bahawa terdapat barisan para periwayat hadis dalam kalangan OKU. Antaranya adalah para perawi yang mempunyai kecacatan penglihatan. Tujuan kajian ini adalah untuk meneroka perspektif periwayatan OKU Penglihatan dari kacamata displin ilmu al-Tahammul dan al-Ada’. Di samping itu kajian turut menyentuh beberapa dimensi berkaitan OKU Penglihatan yang berkait dengan periwayatan hadis nabawi. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan kaedah penganalisaan teks bagi proses pengumpulan data. Dapatan kajian membuktikan bahawa golongan yang dianggap kurang upaya ini sebenarnya mempunyai potensi untuk memberi sumbangan besar kepada umah apabila diberikan ruang dan peluang yang sesuai dengan mereka.

Published
2018-12-18
Section
Articles